ماهگردها و تولدها

نوروز امسال

من وارد 32 امین سالگرد زندگیم شدم و بهتر اینکه بزرگتر میشوم

گاه در عین حالی که بزرگ میشوی سو سوی کودکی در درونت جاریست ... ناراحت

 

دخترک وارد 114 امین ماه تولدش شده و ...

ماهک هم وارد 45 امین ماه تولدش و تا 48 راهی نمانده ...

دوستتون دارم خیلی ....

/ 1 نظر / 32 بازدید
حجت

اخی کسی برات نپر نزاشته خودم نپر میزارم