پست های ارسال شده در آبان سال 1389

پای ِ سوخته

                                سلام     چند روز پیش سماجون از آب جوش پاش سوخت و مامانی مجبور شدن ببرنش پیش                                         آقاجان تا براش پانسمان ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 134 بازدید