دخترکان من ...

دیشب رسما در مقابلت کم آوردم .... واسه همین یه مقدار از عکسها رو گلچین کردم و نت همراهی نکرد تا امشب ...

گریهگریهگریهگریهگریهگریهگریه

چرا پرشین بلاگ اذیت میکنه .... کلی عکس گذاشتم ... آخر سرورشون پیغام خطا میده ... میزارم فردا ....

چشمک

 

/ 4 نظر / 197 بازدید
سودی مامان پندار

سلام ملیح جان ممنون که عکس گذاشتی دلم برای زهرا و سمای عزیز تنگ شده بود ماشاا... چشم نخورن ایشاا...

ایلار

سلام زهرا جون خیلی قشنگ بود سما جون قربونت شم با اون خط قشنگت

ایلار

[ماچ][ماچ] سما

آزاده و ساینا

فدای این دخترای خوشگل[بغل][ماچ]