جشن مهد کودک

 

سلام


چند روز دیگه قراره جشن مهد کودکمون باشه... اینقده خوشحالم !!!


که داره اشکم در میاد .آخه دلم برای دوستام تنگ میشه

                              


قراره یه نمایش اجرا کنیم ، من نقش یه موش رو دارم که دُمش کنده شده و داره دنبال


                                       


یه دم میگرده .....


بعدا کامل براتون تعریف میکنم

     

 

/ 3 نظر / 47 بازدید
آزاده و ساینا

[قلب][بوسه][گل][قلب][بوسه][گل][قلب][بوسه][گل][قلب][بوسه][گل][قلب][بوسه][گل][قلب][بوسه][گل][قلب][بوسه][گل][قلب][بوسه][گل][قلب][بوسه][گل][قلب][بوسه][گل][قلب][بوسه][گل][قلب][بوسه][گل][قلب][بوسه][گل][قلب][بوسه][گل][قلب][بوسه][گل][قلب][بوسه][گل][قلب][بوسه][گل][قلب][بوسه][گل][قلب][بوسه][گل][قلب][بوسه][گل][قلب][بوسه][گل][قلب][بوسه][گل][قلب][بوسه][گل][قلب][بوسه][گل]

آزاده و ساینا

[قلب][بوسه][گل][قلب][بوسه][گل][قلب][بوسه][گل][قلب][بوسه][گل][قلب][بوسه][گل][قلب][بوسه][گل][قلب][بوسه][گل][قلب][بوسه][گل][قلب][بوسه][گل][قلب][بوسه][گل][قلب][بوسه][گل][قلب][بوسه][گل][قلب][بوسه][گل][قلب][بوسه][گل][قلب][بوسه][گل][قلب][بوسه][گل][قلب][بوسه][گل][قلب][بوسه][گل][قلب][بوسه][گل][قلب][بوسه][گل][قلب][بوسه][گل][قلب][بوسه][گل][قلب][بوسه][گل][قلب][بوسه][گل]

آزاده و ساینا

سلام به زهرا جون نازو خوشگلمممممممممم وااااااای جشن فارغ اتحصیلیییییییییی[نیشخند]مبارکه عزیزم خوش بگذره موش کوچولوی بی دممم من[زبان] چه عکس قشنگی هم گذاشته منتظر عکسا و خاطرات جشن فارغ التحصیلیت هستممممممممم بوسسسس[ماچ][بغل][پلک]