تولد نی نی سما خانوم گل

سلام امروز یعنی 2 ساعت قبل سما دخمل گلمون به دنیا اومد

 

قدمش مبارک

 

حالا عکساشو ببینید تا بعدا مامانی یه اپ خوشگل بزارن ....

 

/ 5 نظر / 21 بازدید
آزاده و ساینا

سلام سلام[بغل][ماچ][گل] تولدددددددددددددددددت مبارک مبارک مبارک[هورا][هورا][گاوچران][بغل][ماچ]

آزاده و ساینا

[گل][گل][گل][گل][گل][گل]قدم نو رسیده مبارک[گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل]قدم نو رسیده مبارک[گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل]قدم نو رسیده مبارک[گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل]قدم نو رسیده مبارک[گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل]قدم نو رسیده مبارک[گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل]قدم نو رسیده مبارک[گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل]قدم نو رسیده مبارک[گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل]قدم نو رسیده مبارک[گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل]قدم نو رسیده مبارک[گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل]قدم نو رسیده مبارک[گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل]قدم نو رسیده مبارک[گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل]قدم نو رسیده مبارک[گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل]قدم نو رسیده مبارک[گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل]قدم نو رسیده مبارک[گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل]قدم نو رسیده مبارک[گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل]

آزاده

سلام مامانی گل...[گل] دارم میام دیدنتون[بغل][ماچ]

نسرین

سلام [منتظر][عجله][اوه][عینک][زبان][ماچ] [منتظر][عجله][اوه][عینک][زبان][ماچ] [منتظر][عجله][اوه][عینک][زبان][ماچ] [خداحافظ]

مهتا

سلام ملیحه جونم قدم نو رسیده مبارک باشه از صمیم قلب بهتون تبریک میگم هزار ماشالله خدا براتون نگه داره