سلام دوست جونا

پاییز هم داره به ته خط میرسه و فصل هزار رنگ جاش رو داره یه سپیدی میده ... این دهمین فصل پاییزی ِ خورشید خونه است و 121 ماهگیش رو پشت سر گذاشته

و آسمون خونه مون هم داره به 4و نیم سالگی میرسه الان دقیقا 4 سال و 4 ماهش ِ و هر روز داره کلی تغییر میکنه

آرزویم در این فصل زیبا سلامتی هر دوتونه و بهار زندگیتون همیشه بهاری باشه ماچ

 

 

خونه واسه کفشدوزک هاش

وقتی مجبور میشی واسه یه دخمل که کاملا اشتهاش رو از دست داده غذا آماده کنی

 

و هوای بهاری اوایل پاییز نیشخند

مامان نوشت : این روزا دلم ناجور هوای قصیده آبی ، خاکستری ، سیاه  " حمید مصدق " کرده هر چی میگردم که دست نوشته آقا جان رو پیدا کنم نمی تونم ،ناراحت

یادش به خیر