سلام یه خبر خوش به سلامتی خاله و نی نی از اتاق عمل بیرون اومدنقلبماچهورا

هر دو تاشون هم خوبن

 

عکس هاش هم تو راه تو پست بعدیش میزارم بوووووووووووووووووووس

بلاخره مامانم خاله شد و من و سما پسر خاله دار شدیم