رایان عزیزم در ساعت 6 و 25 دقیقه روز سه شنبه با وزن 3140 و قد 50 و دور سر 34  در بیمارستان نجمیه تهران پا به این دنیای خاکی گذاشت و با وجودش همه ما رو خوشحال کرد 

دوستت دارم عزیز خاله ، بیصبرانه منتظر رشد و بالندگی تو هستم 

به علت دسترس نبودن دوربین فعلا چند تا عکس با گوشیم میزارم 

16 /5 برگشت از بیمارستان