سلام

این ماه ، ماه تولد و ماه زیبایی هاست ... زیبایی های ماه خدا ...

115 امین ماهگرد زهرا جون که امروز داره سپری میشه و تنها 5 ماه دیگه مونده تا اینکه 

یه دهه از حضورش تو این دنیای خاکی بگذره ...

و اما 5شنبه پیش رو ورود آقاجان به 42 امین سال زندگی شون ...

من و دخترا آرزوی بهترینها و مخصوصا سلامتی رو واستون داریم

دوستتون داریم

سما جون در جشن آریانا ، فکر کنم لازم نیست بگم چقدر خوابش میومد از چشاش معلومه (:

دل نوشت : خوشحالم خیلی ، برای یه دوست، که قراره دوباره زیباترین واژه دنیا رو تجربه کنه ، امیدوارم دوران خوبی رو بگذرونه ،بدون هیچ مشکلی