من عاشق این ترانه ام

ترانه ای بسیار زیبا با نام پاییز آمد  .............

با موسیقی آروم و صدای زیبای گروه کر مرکز موسیقی ........

شما هم بشنوید خالی از لذت نیست

پایــــیز آمـــــد، در میان درختان ، لانه کرده کبـــوتر، از تراوش باران می گریزد

خورشــید از غــم، با تمام غرورش پشت ابر سیاهی، عاشقــانه به گریه می نشیند

من با قلبی، به سپیدی صبح ، با امید بهاران، می روم به گلستان هـمچو عطــر اقاقی،

لابه لای درختان می نشینم

باشد روزی، به امید بهـــــــاران، روی دامن صحــــرا، لاله روید

شعــــر هستی، بر لبانم جــــاری، پر توانم آری، می روم در کـــــوه و دشت و صحرا

ره پیمــــــای قله ها هستم من، راه خود در طـــــوفان، د ر کنار یاران می نوردم

دارم امـــــــید، که دهــد روزی، سختی کوهستان، بر روان و جانان

پاکیِ این کوه و دشت و صحرا

باشد روزی برسد به جهان، شعـــر هستی بر لب،

جان نهـاده بر کف، راه انسانها را در نوردم

ره پیمــای قله ها هستم من، راه خود در طــــوفان، در کنار یاران می نوردم

در کوهستان، یا کویر تشنه، یا که در جنگلها،

رهنوردی شاد و پر امیدم

شـعر هستی، بودن و کوشیدن، رفــــتن و پیـــوستن

از کژی بگسستن ،جان فدا کردن در راه خـلق است

http://www.4shared.com/audio/c0bDU9Xo/paeiz_amad.html