پاییز هم آروم آروم  داره جاش رو به نه نه سرما میده...

هفته گذشته بالاخره فرصت شد سری به طبیعت زیبای خرو بزنیم  و از پاییز زیبای اونجا لذت

ببریم ، برگهای پاییزی بسیار زیبا بودن وهر کسی رو مجذوب خودشون میکردن خیلی زیبا

به زیبایی همه آفریده های خدای بزرگ

با هماهنگی وارد باغ دلگشا از موقوفات اونجا شدیم و...

حاصل بودن در اونجا رو ببینید ...

این ژست رو خودش پیشنهاد داد

 

هفته گذشته خاله محبوبه اینجا بود و سما جون از خاله خواسته تا کمکش کنه ،  نقاشی سما و بابایی رو بکشه و حاصلش شده نقاشی بالا (:

فردا  16 آذر چهل و یک امین ماهگرد تولد سما جون

و 23  آذر صدو دهمین ماهگرد تولد زهرا جون

دوستتون دارم بانوهای خونه ما


بعدا نوشت 91/9/18 : سما جون این روزها خیلی علاقه به کارهای خونه پیدا کرده سفره

پهن میکنه و بشقابها رو می چینه بعدش هم حتما باید بگه الهی شکر دستتون درد نکنه (:

خدا رو شکر علاقمندیش هم به فعالیتهای آموزشگاه زیاد شده و دائم با خودش

فعالیتهاشون رو تکرار میکنه

و اما زهرا جون مشغول حفظ جدول ضرب نیشخند یاد کلاس سوم خودم میافتم چشمک

تو مسابقه حفظ قران از سوره " بلد " تا " آخر " قران شرکت کرده و داره سوره ها رو حفظ

میکنه دیشب بی بی جون از کربلا اومدن و تا آخر شب همه اونجا بودیم