به امید سالی سرشار از خوبی و شادی برای همه

و

پانزدهمین سالگرد ازدواجمون

و

تبریک به همسر عزیزم

خورشید آرزوی منی گرم تر بتاب .........

 

و تقدیم خاص به تو