امروز صد ماه از تولد دختری میگذره بزرگ و بزرگ و بزرگتر میشه و ما بهش افتخار میکنیم

دوستت داریم عزیزم

 

 

 

و همین الان