سلام

 

دیروز روز ِ معلم بود ، زهرا که اولین سال ِ مدرسه رو داره پشت ِ سر میزاره

 

برای تبریک به معلمش به همراه چند تا از دوستاش یک هدیه کوچک تهیه کردن

 

و به همراهی مادران به جشن روز معلم رفتند ...

 

 

 

 

 

 

این هم سما خانم در حال نماز خواندن !