سلام

 

بازم خوب با کلی تاخیر و پشتکار آقاجان گزارش سفر سیرجان رو تقدیم می کنم

 

 

چند روز جاتون خالی رفتیم سیرجان پیش دوستان آقاجان

 

 

خیلی خیلی خوش گذشت

 

 

عکساشم اینجاست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و به زودی هم قراره به اتفاق مامانی و آبجی سما بریم تهران پیش خاله محبوبه

 

حتما خوش میگذره