سلام قلب

 

بعد از یک سال انتظار جشن ِ پایان ِ سال برگزار شد

 

و زهرا جون از پیش دبستانی فارغ التحصیل شد

 

 

 

 

 

 

واینم سما جون در حال ِ کار با لپ تاپ