سلام

آبجی سما رو هم بالاخره مثل من زیر گل محمدی کردن

آخه یه کم حساسیت پیدا کرده بود

 

یادش به خیر چند سال پیش منم زیر گل کردن

اینم عکسای آبجی