سلام نی نی ها

 

بالاخره آبجی چهل روزه شد البته امروز که دارم می نویسم آبجی چهل و دو روزشه ، و به

 

علت گرفتاری مامانی و البته خراب بودن اینترنت تاخیر داریم ،...

 

عکساش هم به ترتیب مال قبل از چهل روزگی

حموم چهل روزگی

بعد از حموم چهل روزگی با خودم (زهرا)