سلام دوستای مهربون

سما جونم زردی گرفته و الان توی بیمارستان بستری شده


اینقده دلم براش تنگ شده


دعا کنین که زود خوب بشه

ممنونم