سلام


چند روز دیگه قراره جشن مهد کودکمون باشه... اینقده خوشحالم !!!


که داره اشکم در میاد .آخه دلم برای دوستام تنگ میشه

                              


قراره یه نمایش اجرا کنیم ، من نقش یه موش رو دارم که دُمش کنده شده و داره دنبال


                                       


یه دم میگرده .....


بعدا کامل براتون تعریف میکنم