کلی مطلب نوشتم همش پرید گریه

دختری در حالی مرز سه و نیم سالگی رو گذروند که وارد فصل جدیدی از فعالیتهاش شده

با شور خانوادگی چشمک به این نتیجه رسیدیم که باید دختری از فعالیتهای آموزشی بیرون

استفاده کنه ، خلاصه هر جا سر زدیم محیط های کوچک و شلوغ برخورد کردیم ، تا با

راهنمایی عمه جون ، یه آموزشگاه زبان تازه تآسیس یافت شد نیشخند

یه آموزشگاه زبان با متد فونیکس ، فضای شاد و مفرحی رو واسه کوچولو ها آماده کرده

بودن ، توی لند ، اتاق های مجزای تدریس که دختری کلی ذوق کرد ، فعالیتشون از سوم

مهر آغاز شد و دختری اوایل با کمال میل میرفت تا یهو زیر و رو شد ، اما خدا رو شکر

دوباره با میل خودش ادامه داد

 

 

پی نوشت : زهرا جون آموزش پیانو رو شروع کرد این هفته دومین جلسه رو رفتیم بیرجند به امید پیشرفت روز به روز دختری