عزیزم تولدت مبارککککککککک

دوستت داریم و بهت افتخار میکنیم خوشحالیم از اینکه روز به روز شاهد پیشرفتت هستیم

تولد امسال زهرا جون در روز 22/7 یک روز زودتر از تولد واقعی اش در جمع دوستان مدرسه و گل دخترهای فامیل برگزار شد

و این هم گیفت تولدش که با کمک دایی جون مرتضی انجامش دادیم و زهرا جون یادگازی داد به دخترا

 

آرزوی همیشگی من و آقا جانی موفقیت شما و سماجون هستش در همه مراحل زندگیتون

خیلیییییییییییی دوستتتتتتتون داریییییییییییمممممممممممم

( اون دستبند هم هدیه من و آقا جون بود به گل دختری )