خوب اول از همه سلام

 

چند روزیه که آبجی داره غذا می خوره و به سفره آقاجانی یه غذا خور دیگه اضافه شده

 

                                        

مامانی هم که مثل همیشه دارن درس میخونن

 

منم چند روزه صبحا برای نماز صبح بیدار میشم

 

خلاصه کلی اتفاق افتاده که همهتون بی خبرین

 

اینقده خوشحالم که هر جا میرم تعریف میکنم

                                                                 

 

اینم عکسامون

 

آبجی در حماممن و آبجی مثه همیشه در یک عکس


آبجی اسیر در بین متکا

آبجی بعد از غذا


آبجی و مامانی در حال آشپزی