اول از همه بگم من زهرا هستم

رفتم توی 6 سال

بعد از اینکه آقاجانم دیدن همه بر و بچه های محل وبلاگ دارن 

برای من هم یکی درست کردن

حالا من باید حرفامو برای شما بگم

آخه من یه زبون دارم اندازه رود کارون!!!!!!!!

فقط دو تا گوش میخوام که بشنون

یا دوتا چشم که بخونن

راستی نی نی هم به زودی میاد

شاید تا تابستون

فعلا که خودم تنهام