اینم از عکسامون:

.

.

.

آغاز مسافرت...خور

الیگودرز...در راه آبشار سفید...لبخند

آبشار آب سفید...

آبشار بیشه....

.....منو فرناز گلی....فرشته

قلعه فلک الافلاک....ابران...خرم آباد...لبخند

و شب آخر...در دهکده تفریحی...

.

.

.

.

.

اینم از عکسای مسافرتمون....تموم شد...این مسافرت هم نیز گذشت...تا پست بعدی خدا نگهدار....قلب